BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

UBND THỊ XÃ KỲ ANH

Cổng TTĐT Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 20 năm 2022
Từ ngày : 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022
Tuần kế tiếp
Ngày - Thứ Giờ bắt đầu Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo tham dự Đơn vị chuẩn bị Phân công Văn phòng
16/05/2022
Thứ 2
17/05/2022
Thứ 3
18/05/2022
Thứ 4
19/05/2022
Thứ 5
20/05/2022
Thứ 6
21/05/2022
Thứ 7
22/05/2022
Chủ nhật