BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

UBND THỊ XÃ KỲ ANH

Cổng TTĐT Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 9 năm 2021
Từ ngày : 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021
Tuần kế tiếp
Ngày - Thứ Giờ bắt đầu Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo tham dự Đơn vị chuẩn bị Phân công Văn phòng
01/03/2021
Thứ 2
02/03/2021
Thứ 3
03/03/2021
Thứ 4
04/03/2021
Thứ 5
05/03/2021
Thứ 6
06/03/2021
Thứ 7
07/03/2021
Chủ nhật